Brussels Jongerenparlement voor het leefmilieu – 4 mei 2011

Op 4 mei 2011 werd het halfrond van het Brussels Parlement ingenomen door de jeugd.  Onze school werd er vertegenwoordigd door drie moedige dames: Olivia, Esin en Margot.

Het was onze Esin die als eerste het halfrond toesprak:

Mevrouw de Voorzitter, Mevrouw de Minister, dames en heren,

Wij zijn de jonge Brusselse vertegenwoordigers inzake leefmilieu.  Wij zijn hier in naam van verschillende Brusselse scholen, zowel lagere als secundaire scholen, Nederlandstalig als Franstalig.

Sinds begin 2011, kwamen we met meer dan 80 jongeren samen tijdens drie ontmoetingsdagen om te reflecteren over de problemen met ons  leefmilieu.  Gevoed door GREEN, experts en via discussies met andere leeftijdsgenoten gingen we op zoek naar mogelijke oplossingen.  Het resultaat hiervan zijn beleids- en actievoorstellen over drie thema’s:

-Natuur en water

-Voeding

-Consumptie

Elke van deze commissies stelt vandaag zijn beleidsvoorstellen en -aanbevelingen voor.  Na een inhoudelijke discussie, feedback van experts en afgevaardigden, stemmen we een prioritair thema.

We hopen dat onze stem vandaag gehoord wordt en dat we de kans krijgen onze voorstellen te concretiseren en te realiseren.

Deelnemen aan het Brussels Jongerenparlement voor het Leefmilieu, is voor ons een unieke kans om invloed te hebben op het dagelijkse leven én de politiek in Brussel.Advertenties

~ door hielnoise op mei 5, 2011.

 
%d bloggers liken dit: